Kontakty na obecný úrad

Telefónne kontakty: Tel: 047 / 489 81 22
E-mailový kontakt : obec.senne@gmail.com
Webová stránka : www.obecsenne.eu
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.