História našej obce:

Od 13. storočia do roku 1554 bola obec Senné mestečko, potom do roku 1593 bolo okupované Turkami, po oslobodení sa stala poddanská obec patriaca sčasti Divínskemu, sčasti Modrokamenskému panstvu. Staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Seyna (1249), Szena, Szenna (1269), Sennô (1920); maďarsky Szenna, Nógrádszenna. Dnešné pomenovanie obce Senné sa používa od roku 1927.
V roku 1828 mala obec 47 domov a 359 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. V 18. storočí tu pracoval obecný pivovar. Poľnohospodársky charakter si obec zachovala aj v 20. storočí, časť obyvateľov pracovala v uhoľných baniach (Modrý Kameň).

Melatince: V stredoveku samostatná obec spomínaná v roku 1469 ako Miletincz. Turci ju okovali v rokoch 1554-1593, v bojoch s nimi bola zničená začiatkom 17. storočia. Obnovili ju začiatkom 18. storočia už iba ako osadu (v roku 1763 mala 2 usadlosti, v roku 1828 mala 12 obyvateľov v 2 domoch).

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 3. časť

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.