ZMLUVY - odkaz na www.zverejni.info

 

ČÍSLO ZMLUVNÉ STRANY
NÁZOV
CENA
ZVEREJNENIE A UZAVRETIE
001 Senné , Združenie vlastníkov Kupna Zmluva 08.06.2012 , 09.03.2012
002 Pohanková Iveta Príboj Kúpna zmluva 23.04.2013, 25.05.2013
003 Pohanková Iveta Príboj Dodatok č. 1 a č. 2 k zmluve

02.07.2013, 18.07.2013

004 obyvatelia 6 BJ Senné č. 89 Kúpna zmluva  na prevod vlastníctva 01.10.2014
005 obyvatelia  6 BJ Senné č. 89 dodatok č. l ku kúpnej zmluve na prevod vlastníctva 10.11.2014
006 Premier Consulting,s.r.o. Komárno Zmluva o dielo č. 220415-MTS-3 24.04.2015
007 V-ING Horná Strehová Zmluva o dielo ŠA 11.11.2015
008 V-ING Horná Strehová Zmluva o dielo VP 11.11.2015
009 PROUNION a.s. Nitra Zmluva o posk. služieb 27.11.2015
010 Euro Dotácie a.s. Žilina Mandátna zmluva V003-1/2016 14.03.2016
011 ENVI-PAK Zmluva SZH0928201509 03.06.2016
012 JUDr. Ďurica Peter Zmluva GDPR 06062018 06.06.2018
013 KOLEK s.r.o. Lučnec
Nájomná zmluva
29.6.2018
014 Ing. Filipová INFO Želovce Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov 29.06.2018
015

Jozef Šaranko STEAM Veľký Krtíš

Zmluva o dielo č. 83 28.08.2018
016 KOLEK, s.r.o Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

27.09.2018

28.09.2018

017 MAPASlovakia Bratislava Zmluva o spracovaní osobných údajov 07.12.2018
018 DEA AUDIT Lučenec Dodatok č. 3 o poskytovaní audítorských služieb 04.02.2019
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.