ZMLUVY - odkaz na www.zverejni.info

 

ČÍSLO ZMLUVNÉ STRANY
NÁZOV

CENA v €

s DPH

ZVEREJNENIE A UZAVRETIE
001 Senné , Združenie vlastníkov Kupna Zmluva 08.06.2012 , 09.03.2012
002 Pohanková Iveta Príboj Kúpna zmluva 23.04.2013, 25.05.2013
003 Pohanková Iveta Príboj Dodatok č. 1 a č. 2 k zmluve

02.07.2013, 18.07.2013

004 obyvatelia 6 BJ Senné č. 89 Kúpna zmluva  na prevod vlastníctva 01.10.2014
005 obyvatelia  6 BJ Senné č. 89 dodatok č. l ku kúpnej zmluve na prevod vlastníctva 10.11.2014
006 Premier Consulting,s.r.o. Komárno Zmluva o dielo č. 220415-MTS-3 24.04.2015
007 PROUNION a.s. Nitra Zmluva o posk. služieb 27.11.2015
008 V-ING Horná Strehová Zmluva o dielo ŠA 01.12.2015
009 V-ING Horná Strehová Zmluva o dielo VP 3200,00 01.12.2015
010 Euro Dotácie a.s. Žilina Mandátna zmluva V003-1/2016 14.03.2016
011 KOLEK s.r.o. Zmluva o dielo 235486,68 03.05.2016
012 ENVI-PAK Zmluva SZH0928201509 03.06.2016
013 PPA Zmluva o poskytnutí NFP c.072BB130129 96058,58 21.03.2018
014 PPA Dodatok c.1 k zmluve o poskytnuti NFP PPA c.072BB130129 0,00

04.06.2018

01.06.2018

015 JUDr. Ďurica Peter Zmluva GDPR 06062018 06.06.2018
016 KOLEK s.r.o. Lučnec
Nájomná zmluva
29.06.2018
017 Ing. Filipová INFO Želovce Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov 29.06.2018
018

Jozef Šaranko STEAM Veľký Krtíš

Zmluva o dielo č. 83 28.08.2018
019 KOLEK, s.r.o Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

28.09.2018

27.09.2018

020 MAPASlovakia Bratislava Zmluva o spracovaní osobných údajov 07.12.2018
021 DEA AUDIT Lučenec Dodatok č. 3 o poskytovaní audítorských služieb 04.02.2019
022 V-ING Horná Strehová Dodatok č.1 - V-ING 12.06.2019
023 Slovak Telekom a.s. Dodatok k zmluve o posk. verejných služieb
20.06.2019
024 ENVI-PAK, a.s. Bratislava Príloha č. 1 k zmluve

08.07.2019

08.07.2019

025 DEA AUDIT Lučenec Dodatok č. 4 o poskytovaní auditorských služieb 08.07.2019
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.