Kúpna zmluva Pohanková.tif
Kúpna zmluva Pohanková

Senné , Združenie vlastníkov.tif
Senné, Združenie vlastníkov

Dodatok č. 1 a č. 2 k zmluve.tif
Dodatok č.1 a č. 2 ku kúpnej zmluve

Dodatok č. 3 k zmluve Pohanková.tif
Dodatok č. 3 ku kúpnej zmluve

kúpna zmluva na prevod vlastníctva.tif
kúpna zmluva na prevod vlastníctva

dodatok č. 1 ku KZ na prevod vlastníctva.tif
dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na prevod vlastníctva

Zmluva o dielo č. 220415-MST-3.tif
Zmluva o dielo č. 220415-MST-3

zmluva o dielo ŠA.pdf
Zmluva o dielo ŠA

Zmluva o dielo VP.pdf
Zmluva o dielo VP

Zmluva o PS PROUNION.pdf
Zmluva o PS PROUNION

Mandátna zmluva.pdf
Mandátna zmluva

Zmluva ENVI-PAK.pdf
Zmluva ENVI-PAK


Záverečný účet 2017.doc
Záverečný účet obce 2017

zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov.pdf
Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov

zmluva o dielo č. 83.pdf
Zmluva o dielo č. 83

dodatok č. 1 k zmluve o dielo.pdf
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.