oznámenie adresy nadoručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do EP.pdf
zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do EU

oznámenie adresy oznámeniao delegovaní člena a náhradníka pre voľby do EP.pdf
zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka pre voľby do EP

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS SOLUTIONS, s.r.o.